Welkom bij de Doesburgse Tennisvereniging TVD2002

Introductie

De Tennis Vereniging van Doesburg is in 2002 opgericht door de gezamenlijke besturen van Tennisclub Doesburg (TCD) en de LTC Beinum. U kunt bij ons naar hartenlust een balletje slaan op onze tossochtenden (ma, woe en vrij - 9:00 - 11:00) of tossavond (ma 19:30 - 21:30), of op elk ander moment van de dag. Op de kunstgrasbanen is verlichting. Kom vrijblijvend eens langs en doe een keertje mee om de sfeer te proeven.

Tot ziens op ons mooie park (met een pas schitterend gerenoveerd clubhuis!) aan de Leigraafseweg (in Beinum) in Doesburg.

Onze tennisleraar is Marc Swaghoven van Tennis-XXL; klik hier voor zijn mailadres of bel hem op 06-11647165 om een afspraak te maken.

 Ouder-Kindtoernooi 5 november a.s.
   (13-09-2017)

Noteert u alvast in de agenda: ZONDAG 5 NOVEMBER

(Terug naar boven)


Stand van zaken m.b.t. nieuwbouw locatie Looiersweg
   (12-09-2017)

FAQ Nieuwbouw tennispark TVD locatie Looiersweg

Het bestuur heeft opgevangen dat er onder de leden nog een aantal vragen leven over het nieuwbouwproject locatie Looiersweg en de financiële aspecten daarvan. Met de beantwoording van de onderstaande vragen hopen wij u gerust te kunnen stellen.

Lees hier verder

De meest actuele versies van de nieuwbouwplannen locatie Looiersweg vindt u hieronder:

Presentatie 1

Presentatie 2

Filmpje Youtube Clubhuis in volgelvlucht

(Terug naar boven)


Presentatie nieuwbouw TVD locatie Looiersweg
   (11-09-2017)

De meest actuele versie's van de nieuwbouwplannen locatie Looiersweg vindt u hieronder:

Presentatie 1

Presentatie 2

Op onderstaand filmpje op YouTube, het nieuwe park in vogelvlucht

(Terug naar boven)


Bulletin voortgang verplaatsing Tennisaccommodatie
   (06-07-2017)

Afgelopen woensdag hebben de leden in de bijzondere ledenvergadering het bestuur unaniem het mandaat gegeven voor het aangaan van een lening bij de gemeente Doesburg van maximaal €400.000, met een looptijd van 40 jaar, tegen 1,25% rente, onder voorwaarde dat als er in de toekomst niet aan de aflossingsverplichtingen voldaan kan worden de leden van de vereniging niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Het bestuur maakt zich overigens niet ongerust over het aangaan van de lening en de hoogte daarvan. De gemeente Doesburg heeft onze financiële jaarstukken van de verenging van de afgelopen jaren ontvangen en komt op basis van deze stukken, het Programma van Eisen wat voorziet in een toekomstbestendig park met een nieuwe veelbelovende balsport (Padel) tot de conclusie dat het verantwoord is om onze vereniging deze lening aan te bieden. Aansprakelijkheid speelt pas als er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. In dit proces gaat alles open en transparant en is er behoudend begroot. Ook de Gemeente is ervan overtuigd dat wij deze lasten kunnen dragen.

Desondanks zal het bestuur onderzoeken of haar aansprakelijkheid voldoende is gedekt en dit op basis van de toelichting en discussie bij punt 8 in de stukken die u allen heeft ontvangen en hebt kunnen lezen.

Het bestuur heeft tevens unaniem toestemming gekregen om als opdrachtgever voor de bouw van het clubhuis op te treden, waarmee de vereniging met uitzondering van de grond ook eigenaar wordt van de nieuwe tennisaccommodatie.

Vooraf hebben we het ontwerp zoals u dat ook in uw mailbox hebt kunnen vinden laten zien en toegelicht. Er zijn nog kritische, bezorgde vragen gesteld. We hebben ook nog eens benadrukt dat het inmiddels fors kleiner geworden gat dat er nu nog zit tussen de geraamde kosten van de nieuwe tennisaccommodatie en wat de vereniging kan en wil opbrengen nog kleiner zal moeten worden. E.e.a. is mede afhankelijk van de onderhandelingen tussen Hoornstra en de gemeente, die op zeer korte termijn gevoerd gaan worden en van de second opinion die we, conform in de projectgroep gemaakte afspraken, op basis van een bestek op korte termijn gaan vragen. De opdracht wordt zodanig verstrekt dat meerkosten niet voor rekening van de vereniging komen (build & construct)

De aanwezige leden zijn ervan overtuigd dat het bestuur financieel behoedzaam te werk gaat en dat we zeer tevreden mogen zijn met het nieuwe complex en het nieuwe financiële perspectief, waarin we ook weer geld kunnen reserveren voor groot onderhoud van het clubhuis en vervanging van de tennisbanen op termijn. Onze tennisschool heeft al aangeboden ons graag te willen helpen padel succesvol te introduceren.gemeente gaat nu werken aan de aanvraag van een integraal advies over de verplaatsing van de tennisaccommodatie en een voorstel voor het beschikbaar stellen van een raadskrediet.

De gemeente gaat nu werken aan de aanvraag van een integraal advies over de verplaatsing van de tennisaccommodatie en een voorstel voor het beschikbaar stellen van een raadskrediet.

In september zullen de gemeente en TVD2002 een voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbewoners gaan voorbereiden en organiseren.

De volleybalvereniging gaat een dezer dagen in overleg met de gemeente over een beachvolleybalveld.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om Paul Zwiers, Frans Hofman en Bas Zweede te bedanken voor de ijver en nauwgezetheid waarmee ze mij in de projectgroep helpen om dit proces succesvol af te ronden. We moeten nog even door.

Namens het bestuur

Henk Scholten

KLIK HIER voor de notulen van de ledenvergadering d.d. 05-07-2017

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...