Algemene ledenvergadering maandag 26-02-2018

Datum: maandag 26-02-2018

Aanvang 19:30 uur

Plaats: kantine TVD

Voor: alle alle stemgerechtigde leden van de tennisvereniging Doesburg 2002 

Om geldige besluiten te kunnen nemen op de vergadering is het noodzakelijk dat tenminste 1/10 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht dit vereiste aantal niet aanwezig zijn dan zal de vergadering gesloten worden en na een kwartier weer geopend worden. In deze vergadering, met dezelfde agenda, kunnen dan rechtsgeldige besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Notulen algemene ledenvergadering 5 juli 2017
 3. Voortgang nieuwbouw
 4. Het financieel jaarverslag 2017 (Deze ligt vanaf 06-02-2018 ter inzage in de kantine en kunt u inzien op de website)
 5. Verslag kas commissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Begroting 2018 (deze kunt u inzien op de website)
 8. Vaststelling contributie 2019 en kantineprijzen m.i.v. 01-03-2018
 9. Oproep nieuwe bestuursleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Downloads:

Over de club overzicht